Integritetspolicy

Eva Kinnunen Fine Art behandlar dina personuppgifter i enlighet med den gällande dataskyddsförordningen (GDPR). Vi lämnar inte ut personuppgifter till externa parter, detta för att värna om den personliga integriteten. Undantaget är om villkoren i detta avtal har brutits eller om det skulle vara så att en myndighet kräver detta enligt gällande lagstiftning. Vi vidtar på grund av detta lämpliga åtgärder, både när det gäller de tekniska och organisatoriska, allt för att skydda personuppgifter.

Den information som vi samlar in är dels sådan som du lämnar när du kontaktar oss via hemsidan (det kan vara exempelvis namn, företagsnamn, telefon etcetera). Vi tar dessutom automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, exempelvis IP-adress och vilka sidor du har besökt hos oss.

Anledningen till att denna information samlas in är för att vi ska kunna administrera och behålla vår kundrelation, exempelvis för att kunna hantera faktureringsuppgifter.

Övrig administrativ information som samlas in är om vilka tjänster eller produkter du har köpt, kontaktuppgifter och Cookiedata. Sparade uppgifter finns kvar i vårt system så länge det är nödvändigt för att fullfölja vårt uppdrag mot våra kunder.

Våra datorer och servrar som används för att lagra personlig information lagras i en så säker miljö som tekniskt möjligt.

Du som kund har alltid rätt att kontakta oss och få ut information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har även möjlighet att uppdatera eller att få dessa raderade.

Pin It on Pinterest

Share This